Det var stor spenning i salen da Bjarte Breiteig med novellesamlingen «Folk har begynt å banke på» ble utropt som vinner av Ungdommens Kritikerpris ved et storstilt arrangement i Oslo 28. februar.

Det var en stolt prisvinner som tok i mot hyllesten fra de 150 videregående skoleelevene som har lest og vurdert 8 bøker fra 2006. – Jeg er ydmyk i forhold til den gruppen forfattere jeg har blitt vurdert opp mot, og jeg er stolt over å gå av som vinner etter den store og grundige jobben ungdommene har lagt ned, uttaler Breiteig.

Det var Susanne Langnes fra Frydenlund Videregående Skole i Narvik som fikk æren av å dele ut prisen. Hun gav blant annet følgende begrunnelse for valget:

– Forfatteren har lagt vekt på å ikke skjule noe under fasaden, noe som gjør boken troverdig. Boken gir oss stor leseglede og langvarig ettertanke. Forfatteren har brukt et vidt og godt språk med fine skildringer som gjør det lett å lese og forstå. Det er mange tolkningsmuligheter, noe som gjør at boken kan oppleves svært forskjellig. Man kan gjøre den til sin egen.  

Kunnskapsminister Øystein Djupedal åpnet dagens prisutdeling. Han fortalte om arbeidet med strategien Gi rom for lesing, som avsluttes nå i år.  Men Ungdommens Kritikerpris skal bestå som et viktig lesestimulerende tiltak også i år framover, uttalte statsråden, som lykkeønsket arbeidet i Foreningen !les.