Utgangspunktet for Sara Stridsbergs roman om den amerikanske kvinnen Valerie Solanas (1936- 88) er reelt nok. Solanas skrev «Scum-manifestet» (Society for Cutting Up Men) og hun skjøt popkunstneren Andy Warhol (1968), men noe direkte biografisk arbeid er dette ikke. Selv betegnet hun seg som «intellektuell hora» og sto i voldsom opposisjon til det (de) etablerte, skriver Terje Stemland i Aftenposten.Hun var kompromissløs, særlig overfor menn, som hun betegnet som "flagrant underlegne", og drømte om et samfunn der det bare eksisterte kvinner. Da hun døde i et losji for sosiale kasus, hadde hun levd et liv fylt av prostitusjon, fyll, stoffmisbruk og nedverdigelser, men hun hadde også utmerket seg som begavet psykologistudent.

Utover i boken er det imidlertid tydelig at forfatteren konsentrerer seg mer om måten hun ser Valerie Solanas på, enn hvordan hun virkelig var. Hva enten scenen er ørkenbyen hun vokste opp i (og ble seksuelt misbrukt av faren), universitetet i Maryland, New Yorks kunstverden, Elmhurst mentalsykehus der hun blir tvangsinnlagt eller losjiet hun døde i, tegner forfatteren portrettet av den evige og ubetvingelige outsider. Og det hele er formidlet i et frenetisk, ekspresjonistisk og eksplosivt språk. Denne historien kunne vanskelig ha vært skrevet mer effektivt. En meget sterk kandidat til Nordisk Råds litteraturpris.