– Finnes det virkelig ikke nasjonal standard for skolebibliotek? sa Barneombud Reidar Hjerman vantro.
Replikken falt på Barneombudets kulturkonferanse sist uke. Deltakerne fra litteraturområdet nikket unisont.
– Få med det, sa Barneombudet til referenten.
Det var godt å se akkurat den reaksjonen.
Vi har jobbet og lobbet lenge i NBU for denne saken. De av våre medlemmer som har reist land og strand rundt fra skole til skole, vet hvor ille det kan stå til på skolebibliotekfronten, eller hvor bra.
Vi vet også ganske mye om hva det har å si for elever og ikke minst for lærerne at det finnes en skolebibliotekar på skolen, et godt bibliotek med mange bøker, både skjønn- og fag, og et lokale med plass til å lese og jobbe i.    Å komme til en skole med en ansvarlig bibliotekar som kjenner bøkene. Som kan veilede elever og lærere er en herlig pause fra alle unnskyldningene turnerende forfattere møter fra stressete lærere: – Jo, noen i klassen har visst lest en av bøkene dine. Og vi fikk låne noen fra folkebiblioteket. Eller: – Jeg burde sikkert kjenne til bøkene dine, men …
    Hørt den før, dere turnerende forfattere? Hvordan kan slikt få opp leselysten hos barn?
I disse tilfellene er Den kulturelle skolesekken og forfatterbesøk gull verdt. Det åpner iallfall for at elevene får litt innspill på litteraturområdet.
    Er det en sak Foreldreutvalget i Grunnskolen (FUG) burde jobbe for, er det skolebibliotek på alle skoler! Betjente skolebibliotek som er åpne hele dagen. Vi kan neppe forlange at lærerne i grunnskolen, som har et hektisk og fortettet arbeidsår, skal ha tid til å lese hele årsproduksjoner av barne- og ungdomslitteratur. Men en skolebibliotekar vil ha tid til å sette seg inn i ny skjønn- og faglitteratur. Hun / han vil ha tid til å veilede, samarbeide med folkebiblioteket og tilrettelegge leseprosjekter og forfatterbesøk.
    Det ser ikke ut til at FUG har grepet fatt i saken. For noen år siden, da Skribentorganisasjonene i Rådhusgata 7 og Norsk Bibliotekforening samarbeidet om Bibliotekaksjonen, forsøkte vi å få FUG på banen, men det lyktes ikke. Nå pågår en ny skolebibliotekkampanje, med utspring i den internasjonale @your library. Kampanjen har som målsetting å få til en nasjonal handlingsplan, og at det opprettes et nasjonalt senter for skolebibliotek. Vi får håpe at FUG og foreldrene kommer på banen.
Ungenes talsmann tok iallfall poenget, det er ett skritt på veien.