Under Norsk Forfattersentrums årsmøte i Oslo 16. mars ble det klart at andre forfttere enn de skjønnlitterære ikke kan søke om medlemskap. Styret, ved formann Jan Christopher Næss, hadde lagt fram et forlag om åpne for at forfattere av faglitterære bøker også skulle ha mulighet for å søke medlemskap. Både i forkant av årsmøtet og under møtes debatt ble det ettertrykkelig slått fast at medlemmene av Norsk Forfattersentrum ikke ønsker en slik nyordning. Styrets forslag ble nedstemt mot svært få stemmer.