Den norske Forfatterforening besluttet på sitt årsmøte i Oslo 18. mars å forandre tittelen til sin øverste tillitsvalgte fra «formann» til «leder». I begrunnelsen for forslaget ble det fremhevet at det kun var Forfatterforeningen og Fremskrittspartiet som benyttet den kjønnsbestemte tittelen. NBUforfattere.no minner om at NBU fortsatt har formann. Anne Oterholm ble altså Forfatterforeningens siste formann og første leder.