”Meir seg sjølv for kvar bok,” skreiv Dagbladet sin bokmeldar Helge Torvund om den siste diktboka til Birkedal – Gliper.

Du ser deg mett,

stirer deg blind

på ei greie.

Så ser du greia

som noko anna

att. Så ser du

glipene. Glipene

i røynda. Røynda

i glipene.

I Gliper blir vi kjende med heile spennet i Birkedals forfattarskap: platesamlinga, Johnny Cash-konserten, kassettbandsløyfekluss, B-sidene og det sikre grepet om den dialektfarga nynorsken. I fleire dikt om far sin viser Birkedal fram røynda med inderlege og konkrete stemningar i årstidsnære bilete. Det lokale og det personlege har han alltid vore oppteken av, men i Gliper tek Birkedal eit steg vidare gjennom eit stødig poetisk handverk der vi kjenner at dette er poesi som blir stadig meir allmenngyldig.

Bakgrunn og formål

Samlagsprisen blei utdelt første gongen i samband med 125-årsjubileet i 1993. Prisen skal gå til ein forfattar som har gitt ut minst ei skjønnlitterær bok med høg kvalitet, for barn/ungdom eller vaksne, på Det Norske Samlaget i løpet av dei fem siste åra.

Jury

Ein jury med tre medlemmer plukkar ut vinnaren av Samlagsprisen. To jurymedlemmer blir valde av forfattarane på forfattarårsmøtet. Eitt medlem av juryen blir skifta ut kvart år. Eitt medlem blir oppnemnd av forlaget for to år frå skjønnlitterær avdeling. I juryen sit forfattarane Marit Kaldhol og Helga G. Eriksen og forlagsredaktør Finn Totland.

Prisen

Prisen er i dag på 25 000 kroner.

Utdelte prisar:

2007 Arnt Birkedal

2006 Frode Grytten

2005 Finn Øglænd

2004 Eva Jensen

2003 Rolf Sagen

2002 Ragnar Hovland

2001 Marit Kaldhol

2000 Einar Økland

1999 Oddmund Hagen

1998 Rønnaug Kleiva

1997 Per Olav Kaldestad

1996 Helge Torvund

1995 Oskar Stein Bjørlykke

1994 Jon Fosse

1993 Lars Amund Vaage