I forrige uke skrev vi at bøker har økt langt mer i pris enn andre varer. Tall fra Den norske Bokdatabasen, som registrerer alle bøker som selges i Norge, viste at prisene økte med 59 prosent, mot konsumprisindeksen på 24 prosent.

Det stemmer ikke, ifølge Forleggerforeningen.

Barnebøker øker mest
– Vi har rett og slett gjort en feil og villedet folk. Dette burde ikke ha skjedd, beklager Edmund Austigard i Den norske Bokdatabasen til Dagbladet.no.

Forleggerforeningen syntes tallene fra Den norske Bokdatabasen var underlig høye, og gjorde sin egen undersøkelse.

På bakgrunn av denne hevder nå Hans Butenschøn i Forleggerforeningens Statistikkutvalg at bokprisene har økt mindre enn konsumprisindeksen.

Forleggerforeningens undersøkelse viser riktig nok at prisene på barne- og ungdomsbøker har økt mer enn konsumprisindeksen, med 29 prosent.

Skjønnlitteratur og sakprosa for voksne har imidlertid økt mindre, henholdsvis med 19 og 12 prosent. I realiteten har dermed disse bokprisene gått ned, mener Butenschøn.

– Hva er grunnen til at barnebøkene øker mer enn konsumprisindeksen?

– Det er jeg jammen ikke sikker på. Det kan være spennende å gå dypere i dette, sier Butenschøn – til daglig direktør for forretningsutvikling i Gyldendal – til Dagbladet.no.


Ikke idiotsikkert
Fagbøker er ikke med i undersøkelsen Forleggerforeningen har gjort, og undersøkelsen tar ikke for seg alle utgitte bøker innenfor tidsrommet, slik den tilsvarende undersøkelsen fra Den norske Bokdatabasen gjør.

Problemet med Bokdatabasens undersøkelse er imidlertid at gamle priser har blitt rekonstruert.

– Våre tall bygger på en feil forutsetning og bør derfor ikke brukes, sier Austigard til Dagbladet.no.

Nå slår Bokdatabasen seg sammen med Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen. For å utarbeide prisstatistikker innen alle sjangre, og dermed en idiotsikker metode.

– Vi har behov for å samkjøre basene for å få en riktig felles statistikk, avslutter Austigard.

 

Det er Dagbladet som skriver dette.