Fire ungdommer har lenge planlagt en telttur sammen. Det de nok ikke er klar over når de endelig kommer seg av gårde, er at de kanskje ikke er så tette og gode venner lenger.
Spenningen drar seg til når de er kommet inn i skogen. Skogen lukker seg om dem. Gradvis avdekkes gamle og nye konflikter, og gammel urettferdighet kommer tydelig fram. Og det blir ikke bedre av at Kathrine og Tommy finner hverandre for alvor. Dette truer Veras følelse av at hun har førsteretten blant de to venninnene.
Parallelt med at spenningen mellom de fire ungdommene vokser, er det en ytre fare som truer. Og den nærmer seg mer og mer ?