Regnhlif. Merk deg navnet. Det er nemlig navnet på den nye nordiske paraplyorganisasjonen for barne- og ungdomsbokforfattere som ble stiftet i Göteborg 26. september.
Organisasjonen består av forfatterorganisasjoner fra Danmark, Finland, Færøyene, Grønnland, Island, Norge, Sampi og Sverige. Formålet med Regnhlif er å verne og utbre de nordiske landenes barne- og ungdomslitteratur samt styrke de nordiske opphavsmennenes faglige og økonomiske vilkår og gjennom det støtte de nordiske språkene som kulturbærere.
Lise Männikkö fra NBU ble valgt til leder og med Markku Karpio fra Finland og Helen Rundgren fra Sverige som styremedlemmer. Bak seg har de et råd med representanter fra alle medlemsorganisasjonene. Det første året skal styret arbeide med forslag til endelige vedtekter. Sekretariatet for Regnhlif blir lagt til NBU den første perioden. Og for de som lurer: Regnhlif er det islandske ordet for paraply.