«Terje, vi kan bli innblanda i litt av hvert. Er det det du vil?»
«Å, ja!» sier han.
Terje er halvveis i trappa alt. Han har stø kurs rett ned. Dit alle ungdomsproblemer starter.
Jeg blir nødt til å gripe inn.

Jim og Terje har begynt på ungdomsskolen. Livsfarlige tiendeklassinger, narkotika og andre ungdomsproblemer lurer bak hvert et hjørne. Og Terje lar seg friste av både det ene og det andre.

Jim gjør alt han kan for å redde vennen sin. Men hva hvis Terje ikke vil bli redda?