Under presentasjonen av årets barne- og ungdomsbøker på Hamar den 8. november delte IBBY Norge – Barnebokforum ut Askeladdprisen for 2007. IBBY Norge skriver om prisen at den deles ut til personer eller institusjoner som arbeider for å øke kunnskap og forståelse for den gode barnelitteraturen, og for 2007 var Widar Aspeli den verdige vinneren. Juryen for Askeladdprisen 2007 har bestått av Toril Bang Lancelot, Ellen Øyno, Vibeke Voss, Marianne Mellbye og Marit Hassel, og juryens begrunnelse for valg av prisvinner er:

Årets Askeladdpris går til en engasjert forfatter og formidler, som har et vidt perspektiv på litteraturens plass i samfunnet, og som viser dette engasjementet i aktiv handling. Prisvinneren har i en årrekke skrevet skjønnlitteratur for barn og unge. I tillegg til bøker har han skrevet for radio, teater og barne-TV; han har skrevet sangtekster og manus til nettspill, og han har skrevet om barn og lesing og barn og skriving for voksne. Han har vært mye rundt i barnehager og på skoler der han har formidlet litteraturen til sine unge lesere, og han har holdt mange skrivekurs.Den viktigste grunnen til at juryen for Askeladdprisen har besluttet å gi denne prisen til Widar Aspeli, er hans innsats for å gi barna møter med litteraturen i mange ulike sammenhenger. Turnéorganisasjonen for Hedmark sørger for at alle grunnskoleelever i fylket kommer i kontakt med profesjonell kunst innen mange kunstuttrykk flere ganger i året. Her har Widar Aspeli ansvar for litteraturen, og han står bak flere litteraturproduksjoner. I disse produksjonene brukes forskjellige formidlingsmetoder for å gi barna en opplevelse av litteraturen og fange dem inn til mer lesing. Mange av produksjonene har gått videre til andre fylker, til glede for skoleelever i mange deler av landet.

En stor del av Turnéorganisasjonens virksomhet skjer innenfor rammene til Den kulturelle skolesekken. Her har Widar Aspeli vært en pådriver for å sikre at barna skal møte litteraturen på linje med andre kunstuttrykk, og han har arbeidet for at litteraturen skal få samme stilling som andre kunstarter på nasjonalt nivå. Han har vært blant initiativtakerne til å danne et nasjonalt nettverk for litteraturen i Den kulturelle skolesekken. Med et slikt nettverk blir det større fokus på litteraturens plass, noe som vil bidra til at barn i hele landet får flere sjanser til litteraturopplevelser i skolehverdagen.

Widar Aspeli har arbeidet for barnelitteraturens innpass på flere litterære arenaer. I år var barne- og ungdomslitteraturen sterkere til stede enn noensinne under Norsk Litteraturfestival Sigrid Undset-dagene på Lillehammer. Widar Aspeli var en av ildsjelene bak dette programmet, og han er engasjert for å videreutvikle denne satsingen på barn og ungdom i 2008.

Vi gratulerer Widar Aspeli med Askeladdprisen 2007, og ønsker lykke til videre med det viktige arbeidet han utfører.