Kjære debutant

Styret i Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU) vil gjerne innby deg til treff

Torsdag 29.november kl. 18.00

i Forfatternes Hus, Rådhusgata 7 i Oslo

Vi har et enkelt program:

Kari Sverdrup, formann i NBU, vil informere om foreningen

Sverre Henmo, formann i NBUs litterære råd, vil informere om rådet

Tania Kjeldset, forfatter og illustratør, vil fortelle om det å debutere og det å være forfatter

En representant fra Norsk Forfattersentrum vil informere om Forfattersenteret og forfatterformidling

Vi serverer mat og drikke. 

Vi har dessverre ikke anledning til å dekke eventuelle reise og oppholdsutgifter

Påmeldingsfrist: 23.november

Tlf: 22 47 85 70

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no