Kristin Ørjasæter (48) er tilsatt som ny direktør for Norsk barnebokinstitutt. Kristin Ørjasæter er dr. art. i litteraturvitenskap og kommer fra stillingen som førsteamanuensis i norsk språk, litteratur og kultur ved Universitetet i Århus. Hun tiltrer i stillingen 1. mars 2008. Kristin Ørjasæter etterfølger Karin Beate Vold som har ledet NBI siden 1985, og som går over i rådgiverstilling ved instituttet.