NBUs styre har vedtatt å si opp avtalen med Bokklubben.
Dispensasjon fra Konkurranseloven om å få beholde faste royaltysatser for bokklubbøker løper ut i 2008. Bokklubben har brutt intensjonsavtalen om å utgi et stort antall norske bøker, og har også brutt intensjonsavtalen om å utgi et representativt antall bøker på nynorsk. Royaltysatsene er lave: 9% for nye titler, 7% for gjenutgivelser. NBU får inntekter til Solidaritetsfondet fra bokklubbutgivelsene, men de senere år er disse inntektene lave fordi det utgis så få norske titler i klubben.
Vi har derfor varslet Bokklubben om at avtalen sies opp fra og med desember neste år. Vi vil ta sikte på å reforhandle bokklubbavtalen i løpet av året.