Forfatter, politiker og bonde Johannes Heggland frå Tysnes døde 24. januar 2008, 88 år gammel. Heggland debuterte litterært i 1941 med romanen Folk under fjell. Han har forfattet en lang rekke historiske romaner, drama, ungdomsromaner, barnebøker og noveller. Forfatterskapet hans er belønnet med en rekke priser. Barnebøkene Folket i dei kvite båtane og Den forfylgde er også dramatisert som hørespill for NRK Lørdagsbarnetimen. Heggland har vært ordfører i Tysnes (1956-59) og (1968-71), fagkonsulent ved Den Nationale Scene, styremedlem i Den norske Forfatterforening, formann i Den norske forfatterforening (1982-85), medlem av Nordisk Råds priskomite (1983-86), medlem av Den norske forfatterforenings litterære råd, medlem av Norsk språkråd og styremedlem i Riksteateret. Han mottok i en lengre periode Statens Kunstnerstipend. 15. juni 2005 ble det kunngjort fra slottet at Johannes Heggland var utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats for norsk kulturliv, og da særlig hans kjennskap til og framstilling av norsk bygdeliv. Heggland var myke syk den siste tida, men rett før jul kom han med ei bok om Tysnes-målet. Han rakk og å fullføre den sjette boka i romanserien «Tusen vårar». – Boka vil bli gjitt ut i februar, forteller dattera, Marianne Heggland, til NTB.