I mer enn ti år har barn og unge valgt å publisere tekstene sine her. Nå har sidene fått ny design, bedre brukervennlighet, og er bedre tilpasset brukere med spesielle behov.

Forfatterkontakt
Dessuten er sidene kommet opp med et helt nytt tilbud – tilbakemelding fra forfattere.

– Nordland fylkesbibliotek er stolt over å relansere et nettsted som blir mer og mer populært etter som tiden går. Dette kan vi gjøre takket være driftsmidler fra ABM-utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum).

– www.skrivebua.no har fått ny design, et mye bedre brukergrensesnitt og støtte for RSS overvåkning. I samarbeid med våre brukere med spesielle behov har vi også gitt nettsidene våre en best mulig universell utforming, forteller Tonje Farset Eliassen, som er redaktør for skrivebua.no.

Vokser hele tiden

Skrivebua startet opp som et lite smalt skrivested i 1997 med rundt 30 innsendte tekster i måneden. Nordland fylkesbibliotek har videreutviklet tilbudet flere ganger, og i dag er Skrivebua et interaktivt nettsted som mottar omlag 1.200 tekster og 5.500 kommentarer hver måned. Mellom 100 og 150 nye brukere registrerer seg hver måned.

– Skrivebua har som hovedmål å fremme de unges kreative – og ikke minst frivillige skriving. Det er gjennom kommentarene de gir hverandre at de utvikler seg. I tillegg er forfatterstafetten et nytt og viktig tilbud som er med på å høyne kvaliteten på tekstene i Skrivebua, forteller Tonje Farset Eliassen.

Nytt tilbud
– Det har alltid vært et stort ønske fra brukerne våre om å få tilbakemeldinger fra forfattere, men vi har hittil ikke hatt økonomi til det. Nå kan vi endelig tilby dette i samarbeid med foreningen Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere.

– Hver måned er det en ny forfatter som gir tilbakemeldinger på utvalgte tekster i skrivebua.no. Alt ligger åpent på nett og alle kan lese kommentarene fra forfatterne. Dette tilbudet har blitt uhyre populært på kort tid.
Trygt nettsted

– Det skal være trygt å være på Skrivebua. Vi har derfor en redaksjon som leser gjennom alle tekster og kommentarer og holder kontakt med brukerne. Vi er opptatt av å ha et godt miljø på Skrivebua der alle må ta hensyn til hverandre. Det er skrivegleden som står i fokus. Derfor sletter redaksjonen ufine kommentarer eller ting som kan virke sårende, forteller Tonje Farset Eliassen.

Det er Lofotposten som skriver dette her.