For å kartlegge medlemmenes ønsker og behov har NBU i disse dager startet en medlemsundersøkelse. Undersøkelsen er todelt. En del dreier seg om årsmøtet, den andre om videreutdanning av forfattere.

Vi er en forening med over 260 medlemmer. På årsmøtene kommer imidlertid i gjennomsnitt bare ca. 60 av oss. Vi ønsker at flere skal finne veien til både medlems- og årsmøtene. Det er viktig av både sosiale og faglige, og ikke minst av demokratiske grunner. Ved siste årsmøte var det heller ingen som var representert med fullmakt, og det var dermed 60 medlemmer som gjennom avstemning bestemte retningen i foreninga på vegne av de 200 andre. Men nesten enda viktigere er det at det er et særdeles hyggelig møtepunkt. Et sted for å treffe kollegaer, få den uformelle praten, høre at andre enn deg selv sliter med skrivesperre for tiden, få tips til markedsføring, stønne eller juble over redaktører og forlag, dele historier og erfaringer. For å finne ut hva vi i styret kan gjøre for å legge forholdene til rette så enda flere finner veien til arrangementene, har vi laget den første medlemsundersøkelsen.

Etterutdanning

I handlingsplanens pkt. 7 står det: ?NBU arbeider for å tilby medlemmene økt faglig kunnskap og vil samarbeide med forfatterutdanningen om etterutdanningskurs. [?].?

For å kunne gjennomføre dette mest mulig i tråd med det faktiske behovet, ønsker vi først å undersøke medlemmenes behov. Hva slags etterutdanning, hvilket tidsperspektiv og innen hvilke økonomiske rammer.
UNdersøkelsen er sendt ut på e-post til alle med registrert og oppdatert adresse. De andre vil få den som papirkopi i posten. Dersom du ikke får undersøkelsen ber vi deg om å ta kontakt med NBU.