En torsk og en flyndre –
min preken begynner.
En ku og en kalv –
min preken er halv.

En ulv som kan tute –
min preken er ute.
Gå hjem alle mann!
Gjør maten i stand!

Har du meget – så gled deg,
og la mange få med deg!
Har du bare ett grann brød –
del det lell med sult og nød!
Har du bare en liten smule,
så strø den ut for himlens fugle.