Innlevelse

Det viser seg videre at middelklasseforeldre leser oftere for barna sine enn foreldre med lavere sosioøkonomisk status.Men det er på ingen måte noen krise hvis man hopper over lesestunden en dag eller tre. Det trekkes nemlig frem at måten høytlesningen foregår på, kan ha større innflytelse på barns tidligere språkferdigheter enn at lesefrekvensen er helt jevn.Å lese med innlevelse er viktig, ikke bare med tanke på språket, men også for forholdet mellom voksen og barn, ifølge gjennomgangen.Fremstillingsmåten er en annen faktor: Her er det ikke nødvendigvis noen fasit, men det pekes på forskjeller i måten voksne legger frem tekst og bilder for barnet.Forskjellige stil og fremstillingMiddelklasseforeldre pleier å legge opp til en mer interaktiv lesestil, ved at de legger inn sammenhenger til barnas egne erfaringer eller andre ting i hverdagen. De har også for vane å forklare nye ord, og hvorfor karakterene i bøkene gjør det de gjør.Til sammenligning har arbeiderklasseforeldre en tendens til å fokusere mer på å beskrive bilder og sette merkelapper på ting.Forskerne mener at begge måter å lese på virker positivt på barnas språklige utvikling. Størrelsen på ordforrådet vil være avgjørende hva som er mest fordelaktig, ifølge gjennomgangen.Barn med et mindre ordforråd vil ha mest utbytte av den mer beskrivende stilen. De med et større forråd kan ha mer nytte av stilen med mer vekt på fremførelse, der man også fokuserer på meningen med historien, viser det seg.

Stiller spørsmål

Det finnes også forskning som har stilt spørsmål ved effekten av lesestunder med hensyn til å utvikle skriftforståelsen.Et kanadisk forskningsarbeid fra 2006, omtalt på forskning.no under tittelen Fem sekunders lesestund, viste at bilder, ikke helt overraskende, fanget oppmerksomheten lettere enn teksten hos de små.Psykologiprofessor Mary Ann Evans uttalte i den forbindelse følgende om skrftforståelse:- Hvis lesestunden skal hjelpe med denne prosessen, må barna fokusere på teksten.Hun anser likevel at lesestunder kan være verdifulle.- Men fokus bør være på språkets innhold, forståelse og språkrytme. Lesestund er også en flott fellesaktivitet som kan øke barnas interesse for bøker, understreket Evans.

Referanse:

E. Duursma, et al. Reading aloud to children: the evidence. Archives of Disease of Childhood. doi: 10.1136/adc.2006.106336 Artikkelen er sakset fra Forsking.no