av Lise Männikkö

I begynnelsen av juni reiste Ellen Larsen, generalsekretær i Norsk Oversetterforening og Lise Männikkö, nestleder NBU til Ramallah for å ha årlig møte med Ogarit og det norske representasjonskontoret overfor de palestinske myndigheter. Ettersom vi nå går inn i det siste året av den treårige avtalen med UD, hadde vi blitt enige om å ha dette møtet allerede i mai/juni, med tanke på en ny søknad. Forrige årsmøte var i august.
Vi reiste lørdag 31.mai om morgenen. På flyplassen i Tel Aviv ble vi noe forsinket etter å ha blitt holdt tilbake for opplysninger om formålet med besøket. Det var etter dette ukomplisert å dra videre til Ramallah.

Selve møtet fant sted mandag 2.juni på Ogarit-kontoret i Al Bireh. Vi fikk se den nye bokhandelen i første etasje. Denne ligger utenfor allfarvei, og det satses på besøk fra skoler og organisasjoner. Et lokale mer sentralt i selve Ramallah ville være for dyrt.

På møte var følgende til stede: Grethe Løchen, Raheek Rinawi, Emadiddin Abdullah(finansrådgiver) fra repr. kontoret, Faiha Abdulhadi, Maha Shikadeh fra styret, Maha Heneiti, regnskapfører, Hani Dughman, prosjekt-koordinator, Walid Abu Bakr, daglig leder, Ellen Larsen og Lise Männikkö.
Møtet ble ledet av Faiha Abdulhadi.

De tre partene, styret, representasjonskontoret og de norske foreningen innledet.
Viktigheten av Ogarits arbeid ble vektlagt fra alle parter. Undertegnede la vekt på at vi nå blir kopiert på alle rapporter fra Ogarits side, og på to vellykkede konferanser i 2007, et barnebokseminar med Marit Kaldhol i august, og et oversetterseminar med bl. a. Gunvor Mejdell, begge i Ramallah. Ogarits utgivelse av Garmans sommer ble også vist fram som et eksempel på godt samarbeid.
For å bedre samarbeidet ytterligere vil vi heretter be om referater fra Ogarits styremøter. Ellen Larsen foreslo at det skulle skrives en fyldig rapport om rutiner og arbeidsmåter i organisasjonen med tanke på at representasjonskontoret skifter sine saksbehandlere ganske ofte.
Faiha Abdulhadi viste til at en slik rapport faktisk er under arbeid.

For øvrig var møtet preget av stor aktivitet, det var viktig for Ogarit å vise at de har lagt mange problemer bak seg, og blitt en mer profesjonell organisasjon. At det stadig er mye å ta fatt i, må ikke skygge for dette. Dessuten må det stilles krav til begge parter, kommunikasjon, ikke kontroll må være målet.
Når det gjelder rapportering, og synlighet i arbeidsprosesser i det hele tatt må vi bare fortsette å gjøre forbedringer.

På vår forespørsel besøkte vi dagen etter kunstakademiet som drives i samarbeid med KIO i Oslo. Vi besøkte også en ungdomskole for jenter. Skolen drev med avsluttende prøver, men vi besøkte biblioteket og så Ogarits bøker der. Biblioteket og skolen var  dårlig utstyrt og rektor ga utrykk for at mange av elevene var nervøse og hadde problemer i hverdagslivet.
Vi besøkte også Tamer, et kulturelt senter som utgir barnelitteratur.

Om kvelden traff vi venner av Walid og Renad fra Tamer. Diskusjonen gikk livlig om forholdene i de palestinske områdene. Situasjonen synes låst, og ting er blitt verre. Små samfunn skilles fra hverandre, inngifte og tvangsgifte øker, palestinerne får ikke beholde det de dyrker, selvfølelsen ødelegges.
Vi ga utrykk for at verden tenker på det palestinske folket.
Men ingen gjør noe, repliserte Renad.


Årsmøtelunch

Oppholdet på Ben Gurion på hjemturen var denne gangen ubehagelig. Vi ble spurt, sjekket og sjekket igjen i over tre timer og rakk så vidt flyet. (What kind of prosject is it? Is it successful? Did they make you go there? Do you do this only here?)
Godt å vite at sandaler så vel som mitt tynne bomullskjerf nå er grundig gjennomlyst.

Ramallah fra Best Eastern Hotel

  Les også om Garmanns sommer for palestinske barn. (PDF) resources/fck/File/20080618092601515.pdf