Førstedagens arrangement med åbning og overrækkelse af H.C. Andersen-priserne foregår i Tivoli, mens afslutningshøjtidelighed og -middag finder sted i den gamle cirkusbygning (nu Wallmans), også midt i København. Endvidere har København budt deltagerne til buffet-reception på rådhuset.

Program, indhold og tema

Kongressen byder på en blanding af foredrag for alle, seminarer og story-telling, samt mulighed for udflugter til børnelitterære og kulturelle institutioner og organisationer som f.eks. Center for Børnelitteratur, Dansk Forfatterforening og børnebiblioteker i hovedstadsområdet.

Kongressens hovedtema er STORIES IN HISTORY – HISTORY IN STORIES. Blandt hovedtalerne, der alle vil komme ind på forskellige aspekter af dette tema, er den spanske filosof og forfatter Fernando Savater, der vil indlede kongressen. De nordiske hovedtalere er Torben Weinreich tale om, hvordan børnelitteratur reflekterer historie og samtid, Josefine Ottesen taler om holocaust, den norske forfatter Grete Haagenrud fortæller om børns reaktioner under krig, mens svenske Mats Wahls foredrag har titlen ”Do you remember Diogenes?” Andre hovedtalere er den franske forsker Michèle Pétit om kriseramte børns læsning, den pakistansk/canadiske forfatter Rukhsana Khan, der sætter fokus på integration og socialkulturelle konflikter, og Sharif Kanaana fra Palæstina, der forelæser om fortællinger for og af nutidsbørn i et konfliktramt samfund. Fra Thailand kommer Ngarmpun Vejjajiva, der retter kikkerten mod de asiatiske myter, mens den brasilianske H.C.Andersen-prismodtager Ana Maria Machado vil fortælle om hvordan den kulturelle arv skinner igennem i børnelitteraturen. Endelig vil Peter Sis, Tjekkiet/USA, fortælle om hvordan han laver billedbøger om såvel historiske personligheder som sit eget liv, og den angolanske forfatter Ondjaki sætter en afrikansk vinkel på kongressens tema.

Foredragene følges op i en række af seminarerne, mens andre seminarer handler om fremme af børns læsning, multimedier, litterære priser mm. Der vil være over 100 seminariebidrag; abstracts kan allerede nu læses på kongressens hjemmeside. Konferencesproget er engelsk.

Nordisk vinkel

IBBY Danmark, der er ansvarlig for kongressens gennemførelse, i et godt samarbejde med de andre nordiske IBBY-foreninger, har som målsætning at kongressen også skal fremme viden om nordisk børne- og ungdomslitteratur og skærpe interessen for denne og dermed bidrage til at sætte nordisk litteratur på verdenskortet. Også IBBY’s tidsskrift Bookbird vil have et temanummer om nordisk børnelitteratur. Der bliver udstilling af nordiske børnebøger fra en række forlag som dermed bakker op bag kongressen. Og ikke mindst bliver der en stor udstilling af 75 tegninger af lige så mange nordiske illustratorer på Københavns Rådhus.

Prisuddelinger

Særlige højdepunkter under kongressen er uddelingen af H.C. Andersen-priserne, som vil blive overrakt vinderne – den schweiziske forfatter Jörg Schubinger og den italienske illustrator Roberto Innocenti – af Dronning Margrethe, samt overrækkelsen af IBBY-Asahi Reading Promotion Award, en hæderspris der gives til foreninger som arbejder på at skaffe flere og bedre bøger til børn der lever under trange og økonomisk belastede forhold. Prisen stiftedes i 1988 og tildeles denne gang projekter i Rwanda og Laos.

Tilmelding og oplysninger

Mange flere oplysninger af såvel praktisk som indholdsmæssig karakter kan ses på kongressens hjemmeside www.IBBY2008.dk, der løbende opdateres med det nyeste om foredrag, talere osv.

Tilmelding finder også sted via hjemmesiden.