Max Berg er en 12-åring som lever et temmelig normalt liv. Bortsett fra hans ekstreme interesse for aviser – han er nyhetsnerd. En dag dumper noen mystiske kort i postkassen – fra noen som kaller seg Barneregjeringen. Max er ikke alene; alle mottar plutselig disse kortene. Det hele viser seg å være opptakten til et spektakulært realitykonsept: 20 barn skal samles på en øy i Oslofjorden og danne regjering. Med sine uvanlige kunnskaper om verdensbildet blir Max valgt ut til å delta.

Barneregjeringen er en moralsk fabel om å være et politisk barn i vår tid. Om ansvar og likegyldighet. Og om lovene som fortsatt ikke er skrevet.