Lovise har flyttet til byen og begynt på ny skole. Hun kjenner ingen i klassen. Det er ganske kjedelig å bare ha lillebror å leke med. Men så en dag er Lovise på museum. Der ser hun noe stort og hårete og veldig skummelt. Hun løper vekk så fort hun kan, så fort at hun faller i trappen.
Og i enden av trappen venter en ny overraskelse.
Dette er en frittstående oppfølger til Lovise flytter (2007)