Lise Knudsen fra Kongsberg er utpekt som årets fylkeskunstner i Buskerud i 2009.
Forfatteren, som har gitt ut ti bøker, fikk beskjed om tildelingen av tittelen Årets fylkeskunstner i Buskerud torsdag 4. desember.

– Det er en ære. Veldig moro, sier Lise Knudsen.

Det var hovedutvalg for kultur, idrett og fylkesehelse som enstemmig vedtok at Knudsen skulle få denne betegnelsen. Med tittelen følger også 150 000 kroner.
NBU gratulerer!