The Tactile Book Advancement Group (TBAG) inviterte til konkurranse for taktile bøker. Anette Diesen vant «Conferance Choice» for sin bok Vers på tvers.
Vers på tvers er et praktverk. Den er både flott å se på
og tydelig å ta på. Den er enkel å lese, lett å forstå,
men overrasker og utfordrer. Illustrasjonene kan du vri og vende, trekke og dra.
Teksten har rim og regler, både i blindeskrift og svartskrift med store fonter. Boka passer både for blinde og seende barn.

Vers på tvers vant dobbelt gull under årets vakreste bøker i 2008.
Ikke bare vant den i klassen for tilrettelagte bøker, den vant også i åpen klasse. Det markerer et gjennombrudd for følebøker som likeverdig litteratur. Anette Diesen er verdens mest erfarne forfatter av bøker med følebilder. Hun har laget en lang rekke bøker tilpasset mennesker med ulike funksjonshemminger: Bøker med punktskrift, følebilder, bliss, storskrift og enkelt innhold.

RADER RENDER

BEGGE HENDER

STRYK OG KLAPP

HULL I PAPP

NBU gratulerer!