Norske barne- og ungdomsbokforfattere har i mange år samarbeidet med den palestinske organisasjonen Orgarit. Orgarit utgir ny palestinsk litteratur for barn og voksne. Orgarit har oversatt og gitt ut en rekke norske barnebøker.
Som samarbeidspartnere og venner føler vi sterkt at vi vil protestere på vegne av alle de uskyldige som nå lider i Gaza. Vi fordømmer bombing og beskytning av barneskoler, biblioteker, sykehus, moskeer, universiteter, hjem og tilfluktsrom i Gaza.
Som forfattere av barne- og ungdomsbøker oppfordrer vi alle forfattere over hele verden til å heve stemmen. At barna i Gaza frarøves barndommen sin ser vi på som en alvorlig forbrytelse.
Styret i NBU

PRESSEMELDING

Uttalelse om krigen i Gaza

Norsk PEN, den norske avdelingen av International PEN som representerer over 15.000 forfattere over hele verden, ser på den voldelige og tragiske utviklingen i Gaza-konflikten mellom Israel og Palestina med både sorg og avsky. Lidelsene som denne brutale krigen har ført til for sivilbefolkningen på begge sider av konflikten er ikke til å bære.

Norsk PEN protester mot restriksjonene Israel har innført som nekter journalister adgang til Gaza og appellerer til israelske myndigheter om å fjerne disse og bidra til å sikre at journalister kan arbeide i Gaza uten fare for egne liv.

Pga. disse restriksjonene har de norske legene Mats Gilbert og Erik Fosse, og seinere andre helsearbeidere fra Norwac, i en periode vært de eneste vestlige informasjonskildene fra Gaza til verden utenfor. Norsk PEN tar avstand fra den kritikken som er blitt rettet mot Gilbert og Fosse, og vil berømme deres innsats, både som leger og som informasjonskilder under særdeles dramatiske forhold.

Norsk PEN tror at forhandlinger og dialog er den eneste farbare vei å gå for å løse konflikter og henstiller til myndighetene i Israel og Palestina, inklusive Hamas, om å gå nye veier for å komme fram til en bærekraftig og varig fredsavtale.

Videre henstiller Norsk PEN til alle land og stater, inklusive USA, EU og nabolandene i konflikten, til å gjøre alt de kan for å bidra til en varig og rettferdig slutt på denne krigen.

Vold avler vold, frykt og terror både for palestinere, israelere og alle oss som er vitner til det som skjer i Gaza.

16.01.09