Utdrag fra juryens begrunnelse:

«Ersland har skrevet flere bildebøker og lettlesbøker samt fagbøker for barn- og ungdom som omhandler temaet kystkultur. (…) Denne juryen har spesielt festet seg med hans fagbøker: På jakt etter gull og gråstein, Kjell Otto og fyret og den siste Onkel Arne.
Her tar han opp aspekt ved ?liv og levnet? langs kysten vår. I alle disse bøkene bruker Ersland en gjennomgangsperson som forteller om sitt spesielle yrke – som har med et marint miljø å gjøre. Samtidig er bøkene spekket med fagstoff og forklaringer på spesifikk terminologi innenfor yrkene som omhandles i bøkene ? marinarkeolog, fyrvokter og trålerskipper. Erlands kjærlighet til det maritime og kystkulturen kommer tydelig fram i disse bøkene.

Han har maktet å få fram viktige og til dels oversette og glemte deler av kystkulturen på en lettfattelig og interessant måte. Alle disse bøkene har vært et kjærkomment bidrag til å åpne opp for større forståelse blant barn, unge og voksne om viktigheten av disse sidene ved vår kultur.

Bøkene er rikt og kreativt illustrert av Annlaug Auestad; en illustratør verdt en pris i seg selv.
NBU gratulerer