Årsmøtet i Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere valgte 17. april nytt styre.
Sverre Hennmo og Lise Männikkö fortsetter som hhv. leder og nestleder. Det samme gjør styremedlemmene Hilde Kvalvaag og Helga Gunerius Eriksen. Sverre Knudsen, Ragnar Aalbu og Hilde Hagerup har kommet inn som nye styremedlemmer.
Arnfinn Kolerud og Pål Gerhard Olsen er nye medllemer av Det litterære råd og overtar etter Per Knudsen og Stein Erik Lunde.