Regnhlíf, den nordiske paraplyorgansasjonen for barne- og ungdomsbokforfatterorganisasjoner, har fått egne hjemmesider. Arbeidet har vært ledet av Lise Männikkö. Regnhlíf vil gjennom samarbeid og felles prosjekter verne om, spre og støtte de nordiske landenes moderne barne-og ungdomslitteratur. Gjennom erfaringsutveksling er målet å styrke de nordiske opphavsmennenes vilkår.

www.regnhlif.com