ALMA-prisen 2009 til Tamer Institute For Community Education.

Tamer Institute er en organisasjon med fokus på lesing som har hoveddelen av sin virksomhet på Vestbredden og i Gaza-området.

«Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne» (ALMA), er verdens største barne- og ungdomslitteraturpris. Prissummen er på fem millioner svenske kroner og deles ut årlig til en eller flere mottakere. Forfattere, illustratører, fortellere og lesefremmende arbeid blir vurdert.

NBU gratulerer.

JURYNS MOTIVERING:

Med uthållighet, mod och idérikedom har Tamerinstitutet under två decennier stimulerat palestinska barns och ungdomars läslust och kreativitet. Under svåra förhållanden bedriver man ett läsfrämjande arbete av osedvanlig bredd och mångsidighet. I Astrid Lindgrens anda ser Tamerinstitutet ordets makt och bokens, berättelsens och fantasins kraft som viktiga nycklar till livsmod, självkänsla och tolerans. 

OM PRISTAGAREN:

Tamer Institute for Community Education (Tamerinstitutet) i Ramallah är en oberoende organisation som  sedan 1989 bedriver läsfrämjande arbete för barn och ungdomar på Västbanken och i Gaza.

Tamerinstitutet grundades för att ge barn tillgång till böcker och alternativt lärande då barns och ungas skolgång, fritid och liv blivit lidande av oroligheterna i området. Tamerinstitutet delar också ut läspass i vilka man får en stämpel för varje bok man läst. En tydlig symbol för att den som kan läsa böcker
existerar inga gränser. Som Astrid Lindgren sade: ”Bra barnlitteratur ger barnet en plats i världen och världen en plats i barnet”.

Tamerinstitutet är navet i ett nätverk som arbetar med skrivarverkstäder, berättande, drama och bokprat för barn och ungdomar. De förser bibliotek med barnböcker och de utbildar bibliotekarier och föräldrar.

Varje år anordnas en nationell läskampanj som kulminerar med National Reading Week. 2008 nådde kampanjen 52 000 barn i flyktingläger och i avlägsna byar och samhällen som deltog i bokprat, drama, tecknar- och skrivarverkstäder.
Tamerinstitutet bedriver också ungdomsverksamhet. Ungdomarna, som ofta deltagit i Tamers arbete sedan de var barn, gör bland annat en egen tidning, Yara´at. Där publicerar de tankar, dikter och berättelser. När Tamerinstitutet startade fanns praktiskt taget inga palestinska barnböcker. I dag har
organisationen publicerat mer än 130 titlar och flera av de barn som gått iTamerinstitutets skrivarverkstäder har som vuxna börjat skapa egna böcker.
Trots svåra omständigheter verkar Tamerinstitutet oförtröttligt på många plan för att genom litteraturen skapa en bättre situation för palestinska barn och ungdomar. Övertygelsen att ord kan riva murar har resulterat i en innovativ läsfrämjande verksamhet av osedvanlig bredd som tilldelar Tamerinstitutet
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2009.

www.tamerinst.org