av Sverre Henmo, NBUs leder

FOR FULLSTENDIG TEKST, SAMT BRUKSANVISNING PÅ FREMGANGSMÅTE, LAST NED DETTE DOKUMENTET. 

1.Sjekk om boka di i det hele tatt ligger inne i Google booksettlement. For å undersøke dette, må du registrere deg på:

http://www.googlebooksettlement.com/intl/no/

Her ligger det informasjon på norsk om forliket og veiledning over hvordan man skal forholde seg for bl.a. å fremme vederlagskrav. Dersom en ønsker å registrere seg og kreve vederlag ved å sende inn papirskjemaer pr post, kan skjemaene skrives ut fra nevnte nettsider.

2.Hvis du ønsker å trekke bøkene dine fra Google bokbasen, samt forbeholde deg retten til å saksøke Google i det amerikanske rettssystemet på eget initiativ, må du aktivt trekke deg fra Google booksettlement innen 5. mai.

3.NBU råder alle til å registrere seg slik at de kan undersøke om de har bøker eller tekster som er skannet.

4.Den neste fristen er 5. januar 2010. Dette er fristen for å melde inn krav på kontantbetaling for skanning og bruk før 5. januar 2009.

5.Følg den vedlagte oppskriften for å melde inn krav på vederlag og rettigheter til alle bøkene dine som finnes i bokbasen. Husk også på å gjøre krav på rettigheter til de av titlene dine som er oversatt, samt eventuelle oversettelser du har gjort selv. Disse kan også ligge inne i bokbasen.

Siste nytt om forliket her