Biblioteksmeldinga 2009 kan lastes ned som pdf-fil. For dem som ønsker å være med på debatten om denne meldinga er det opprettet et eget nettsed:

Bibliotekmeldinga 2009

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Bøker:
Vakre bøker

Foredraget Stella East holdt på Ord & Bilde – seminaret på Nasjonalbiblioteket i Oslo, 2. april 2009 kan her lastes ned som PDF-fil


Foredrag av Stella East