Den oppmerksomme vil ha lagt merke til at NBU-sidene har blitt litt forandret. Ikke noen store designmessige grep denne gang, men kanskje har siden blitt litt mer brukervennlig.

Det man kanskje først vil legge merke til er at flere artikler vises på forsiden. Tidligere var det tre artikler, nå er det fem.

Vi i NBU ønsker at det skal bli debatt på nettsidene våre. Det lykkes vi med noen ganger. For at det skal bli letter å følge med og bli oppmerksom på nye innlegg har vi fått ei liste over de sist kommenterte sakene nederst i venstre kolonne.

Den tredje nyheten er at vi har fått RSS-feed. De som kjenner til og bruker RSS vet hvor nyttig det kan være. RSS er en måte å lenke på fra nyhetssider til brukerens egen hjemmeside, for eksempel på Google.

Les mer om RSS her:

RSS er et enkelt XML-basert filformat som ofte brukes for å abonnerenyhetsbaserte nettsteder. Ved å tilby RSS gir nettstedet brukerene et standardisert format som kan brukes i mange forskjellige RSS-lesere.

En RSS-leser, eller aggregator, kan sjekke brukerens abonnementsliste og vise de kildene som har nye eller oppdaterte artikler. Det er i dag vanlig å finne RSS-støtte både på små og store nettsteder. Noen nettsteder lar deg velge mellom RSS og Atom-formatet, andre tilbyr bare ett format.

Det finnes RSS-lesere for de fleste plattformer, og i tillegg finnes det flere nettbaserte RSS-lesere, som Bloglines eller Google Reader. Flere moderne nettlesere som Internet Explorer 7 fra Microsoft, Opera fra Opera Software og Firefox fra Mozilla Foundation har innebygget støtte for RSS. I tillegg finnes det diverse programmer som oversetter RSS til epost eller NNTP (news-format).

Det finnes også flere søkemotorer som indekserer RSS, blant annet Googles blog søk og technorati. Blant norske aktører har vi Sesam Blogsøk. Du kan også abonnere på søk via både Sesam og Abcsøks nyhetssøk.

På mange websider er "feeds" (RSS/Atom) typisk indikert med "Subscribe", en oransje firkant med XML i, a feed icon, eller med bokstavene XML eller RSS. Mange nyhetsaggregatorer slik som My Yahoo![1] tilbyr knapper du kan legge til i nettleseren din for å abonnere på nye kilder å en enkel måte.

Forskjellige versjoner [rediger]

RSS sto opprinnelig for Rich Site Summary, en teknologi utviklet av Netscape i 1999 for å håndtere det de kalte "kanaler" [trenger referanse]. Dette var mens .com-bølgen var på høyden og Netscape så for seg å benytte RSS for at brukerne skulle kunne abonnere på innhold i stedet for selv å klikke seg frem på weben. Push-teknologi var et annet navn på fenomenet, en løsning som ikke var noen suksess for Netscape. Det var imidlertid ikke selve definisjonen av RSS det var noe galt med, men selve ideen om å «dytte» innhold på brukerne.

Fart i sakene ble det først da Dave Winer og det amerikanske firmaet UserLand grep fatt i standarden og knyttet RSS til sin blogg-programvare. Winer omdøpte RSS til Really Simple Syndication. W3C kom inn i bildet og RSS ble omsider til RDF Site Summary. [RDF] står for Resource Description Framework.

RSS har med andre ord en broket fortid og de lærde strides om hvordan utviklingen av formatet faktisk har foregått. Dave Winer har sin versjon, Dan Libby som jobbet for Netscape har en annen. Dan Brickley, som jobber med den semantiske weben i regi av W3C har en tredje versjon.

Grunnet alle de forskjellige versjonene av RSS, og inkompatibiliteten dette skaper, jobber IETF med en ny standard kalt Atom, som er tenkt som en erstatter for RSS.