Kultur- og kirkedepartementet gir et tilskudd på 450 000 kroner til Norsk Forfattersentrum i 2009.

Norsk Forfattersentrum ble i St.prp. nr. 23 Bibliotek utpekt som nasjonal aktør for litteratur i Den kulturelle skolesekken. I den forbindelse får Norsk Forfattersentrum en tilleggsbevilgning på til sammen kroner 450 000 i 2009, for å kunne starte arbeidet allerede fra i år.

Det har vært behov for en nasjonal aktør på litteraturfeltet tilsvarende de andre kulturfeltene. Som nasjonal aktør for litteratur skal Norsk Forfattersentrum medvirke til å styrke og utvikle litteraturformidlingen i Den kulturelle skolesekken. Ansvaret vil innebære å styrke nettverk, og å medvirke til samarbeid, kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling på litteraturfeltet.