Afrikanske Barnebokdager (ABBD) har vært arrangert i CAKs regi annet hvert år siden 1997. ABBD er et forum for presentasjon av afrikansk barnelitteratur for det norske publikum. Arrangementet skal også bidra til å gi afrikanske forfattere, illustratører og forlag mulighet til kontakt og spredning utover det afrikanske markedet. I tillegg til å være et attraktivt tiltak for et norsk publikum, er det viktig for afrikanere som er bosatt i Norge å få tilgang til denne litteraturen, særlig for annengenerasjons afrikanske barn er det av stor betydning å holde kontakt med sin afrikanske kulturbakgrunn. Arrangementet vil finne sted f.o.m. 24. t.o.m. 31.oktober. Det vil bli senterets åttende ABBD.
Center for Afrikansk kulturformidling ? CAK, er et lite Afrika i Oslo, som har i over 30 år vært et innslag i det norske kulturelle landskap.