Hva er rett, og hva er galt?
Vet du alltid det?
Hvis noen biter deg, er det da i orden at du biter tilbake?
Er det greit å lage sklibane av syltetøy på kjøkkengulvet bare du rydder opp etter deg?
Skal en pizza bestandig deles likt?
Er det alltid best å si det som er sant?
Fortellingene i denne boka gir deg noe å gruble over. Det er ikke alltid lett å vite hva som er rett og hva som er galt. Ofte er det lurt å snakke med andre om det. Kanskje er dere ikke bestandig enige!