Varm og var fortelling. Linnea er sint og så fordelig lei. Men så blinkar det i guteauge …

Kjenslevar og varm forteljing om å ha ein bror som har kreft, og om å finne seg sjølv og den spennande kjærleiken.

Bente Bratlund har skreve mange bøker for barn og ungdom. Ho har særleg utmerka seg med gode, engasjerande og lettleste bøker.