I januar 2009 er det 200 år siden oppfinneren av punktskrift-alfabetet ble født. Louis Braille ble blind i treårsalderen, men var så heldig å få gå på skole for blinde. På den tiden leste blinde opphøyde latinske bokstaver. Det gikk svært langsomt å lese og det var komplisert å få frem slik tekst. Tretten år gammel hadde han lagd det første utkastet til et tegnsystem basert på seks opphøyde punkter i ulike kombinasjoner. Da han var 16, var systemet perfeksjonert, og som 19-åring ble han lærer ved Blindeskolen i Paris, verdens største skole for blinde på det tidspunktet. Louis Brailles oppfinnelse har hatt stor betydning for mange, og brukes i dag i så godt som alle land i verden, på språk fra Albansk til Zulu.