I England er mange av kritikerne så opptatt av å forkynne lesingas velsignelser at nesten alle barnebøker framstilles positivt. Det kan bli slutt på litteraturdebatten hvis anmeldelsene i for stor grad blir influert av forbrukerjournalistikk.

En stor del av barnebokanmeldelsene i England kan defineres som forbrukerjournalistikk. De skal svare på spørsmålet: Er denne boka verdt tida til mitt barn og pengene mine? Sjøl om litterær verdi eksisterer helt uavhengig av pris, er det like naturlig å oppgi prisen på boka som navnet til forfatter og forlag. Barnebøker er kulturprodukter på lik linje med andre forbruksgjenstander. På det britiske marked kjøper voksne 97 prosent av bøkene for barn og unge. I iveren etter å tjene denne kundegruppa opptrer mange anmeldere mer som idealistiske bokhandlere enn som kritikere.

Les artikkelen til Guri Fjedberg på Barnebokkritikk.no.