Riksmålsforbundets pris for beste barne- og ungdomsbok går til Taran L. Bjørnstad for ungdomsromanen DBY.
DBY er en litt kryptisk tittel, men er en forkortelse av debut, og det er hva denne boken handler om. Grusom og ærlig, tøff og kjærlig.
Det mest bemerkelsesverdige ved denne boken er strukturen. Den er bygget opp som en serie delfortellinger med en felles ramme, nemlig festen alle de unge menneskene deltar i. Dermed blir hovedpersonen i én fortelling biperson i de andre. Denne teknikken krever betydelig evne til å skildre et hendelsesforløp fra vidt forskjellige ståsteder, til så å si å skifte ham.
NBU gratulerer

Språket er delt i forskjellige lag. Gjennom det hele går en stødig fortellerstemme, som snakker et rent, variert og vakkert riksmål. Denne stemmen brytes opp av dialog og tanker mellom og hos de unge deltagerne. Når språket legges i munnen og hodet på de unge, forandrer det seg. Jo mer opphisset vedkommende person er, desto mer sjargong- og gatespråkpregede blir replikkene og tankene. Det er en bevisst språkbruk som bidrar til å gjøre boken troverdig.
Forfatteren viser kunnskap og forståelse for unge mennesker. Hun er utdannet medieviter (cand.polit UiO) og har tidligere arbeidet som medieanalytiker og forsker, bl.a. for NRK og statens filmtilsyn, med spesiell fokus på barns og ungdoms mediebruk og forståelse. Hun har i de siste seks årene arbeidet som forfatter på fulltid og beholdt fokuset på ungdom.
Juryen har bestått av Mette Hofsødegård, Kjell Olaf Jensen og Åsil Øverland.