Forfatterne og forlagene er ennå ikke blitt enige om royaltys for e-bøker. Snart skal norske e-bøker kunne lastes ned fra nettet. Opprinnelig skulle forlagsbransjen lansere e-boka i november i fjor. Nå er lanseringen blitt utsatt med et halvt år, til 26. mars. Infrastrukturen og de tekniske løsningene står klar. Men fremdeles er det flere hindre som må overvinnes. Prosjektet kan bli ytterligere forsinket hvis ikke forfatterne og forlagene blir enige om en kollektiv avtale.

– Det er uenighet om royaltysatser. Men hvor stor avstand det er i kroner og øre kan jeg ikke kommentere, sier Anne Oterholm, leder av Den norske Forfatterforening.

Forhandlingene ble innledet i fjor, og nærmer seg nå sluttfasen. Den norske Forfatterforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Norsk barne- og ungdomsbokforfattere har valgt å opptre samlet overfor forlagene. Hvis det oppnås enighet, vil avtalen uansett ha begrenset varighet.

– Det er fordi det er stor usikkerhet i forhold til hva dette nye markedet for e-bøker vil innebære. Men vi har fått godt innblikk i kostnadssiden under forhandlingene, og det er mye vi også er enige om, sier Anne Oterholm.

Forfatterne og forlagene har gjort felles front mot den rødgrønne regjeringen, som nekter å gi e-bøker redusert moms på lik linje med papirbøker. Finansdepartementets offisielle begrunnelse er at EØS-regelverket ikke tillater redusert moms på tjenester, som e-bøker blir definert som. 25 prosent momspåslag bidrar også til å presse marginene og gjør forhandlingene med forlagene vanskeligere, påpeker Anne Oterholm.

– I Spania har de satt moms for e-bøker på minstesatsen, og nylig tok Frankrikes president til orde for redusert moms i hele EU-området. Den norske regjeringens standpunkt framstår som helt ubegripelig, mener Anne Oterholm.

Det er Cappelen Damm, Aschehoug og Gyldendal som har investert et titall millioner kroner i den nye bokdatabasen. I første omgang er det ventet at et begrenset antall blir lagt ut.

 

Les også Edmund Austigards artikkel om e-bøker.

 

Dette artikkelen er sakset fra Dagsavisen