Nylig tildelte Leser søker bok 13 forfattere Ordknappen.
Ordknappen en hedersbevisning for bøker de har skrevet for mennesker som har lesevansker. Samtidig gis det ut to ulike bokkataloger for nevnte målgruppe.

Katalogen Litt å lese gir en oversikt over bøker der språket er enkelt. Den andre katalogen, Bok til alle, rubriseres bøker i kategorier etter hvilket nivå leseren er antatt å befinne seg på,

Vi har hatt et kommunikasjonsproblem. Noen vil at vi i Leser søker bok bare skal arbeide med primærgrupper, de med stempel i pannen. Vi får da eksempelvis ikke med oss innsatte i norske fengsler. Undersøkelser viser at 70 prosent av disse har lesevansker. Det å tilrettelegge bøker handler å tenke tilgjengelighet. Eksempelvis har bøkene i kategorien Lett å lese et enkelt språk, og de er i ulike sjangre, slik andre bøker er. En vanlig boktekst oppfattes vanskelig for hele 33 prosent av den voksne befolkningen, mens en forenklet tekst volder bare problemer for 8,5 prosent. Ofte er det ikke store endringer som må til før en tekst blir mye lettere å lese, fortalte Anne Marit Godal. Hun er leder av Leser søker bok, som er et samarbeid mellom en rekke organisasjoner som arbeider for at alle skal ha tilgang til litteratur.

2010 er utpekt som Leseår. Godal fortalte at kulturminister Anniken Huitfeldt har uttalt at den viktigste målgruppen i Leseåret er voksne med lesevansker. Det handle om å få bibliotekene til å bli bedre til å møte denne målgruppen. Partene i arbeidslivet har satt i gang ulike prosjekter som handler om leseferdighet. Det skal trykkes lettleste voksenbøker som skal deles ut gratis til interesserte, og bibliotekene skal rustes opp slik at de får et større utvalg til utlån av slike bøker.

Ordknappen

Forfatter og journalist Olav Viksmo Slettan sto for utdelingen av Ordknappen, som ble tildelt følgende personer:

Kjell Magne Bondevik for ”Fortellingen om Aung San Suu Kyi”.

Svein Størksen (oversetter) for ”Bilder av folk”

Finn Valgermo (oversetter): ”Kjenner du kjempen?”.

Helga Gunerius Eriksen for ”Påls reise”.

Marit Hoem Kvam for ”Pass deg, Line!”.

Signe Torp for ”NMT-sangboka”.

Hilde Hagerup for ”Jeg elsker deg”.

Wera Sæther for ”Rett øst”.

Lars Lenth og John Arne Riise for ”Fortellingen om Liverpool!”.

John Bosco Ngendakurio og Jostein Holmedahl for ”Kryssild”.

 

Artikkelen er hentet fra www.utdanning.no