Styret i ABM-utvikling, statens senter for arkiv, bibliotek og museum trekker seg etter at Kulturdepartementet vil flytte bibliotekoppgavene til Nasjonalbiblioteket. – Styret er uenig i at alle bibliotekoppgavene blir flyttet ut av ABM-utvikling. Vi har presentert vårt syn i et omfattende brev til departementet der vi konkluderer med at deler av bibliotekoppgavene kan flyttes ut. Men å flytte ut alt mener vi ødelegger grunnideen i ABM-utvikling, at disse tre fagfeltene i fellesskap skal kunne berike hverandre, sier avgått styreleder Kari Gjesteby i ABM-utvikling til NTB.

ABM-utvikling har i dag blant annet det overordnede ansvaret for folkebibliotekene.