I Anniken Huitfeldts politiske fravær fungerer finansministeren også som kulturminister. Men norsk litteraturs framtid er for viktig til å bli overlatt til kutteren fra Hedmark.
Sigbjørn Johnsen ble hentet inn i regjeringen for å stramme til økonomien. Den jobben måtte overlates til en mann som ikke har noen framtid å tape. Det vil derfor ikke nytte å be Sigbjørn Johnsen overveie de langsiktige skadevirkningene av å behandle ebøker annerledes enn papirbøker. Men kanskje går det an å vekke kulturministeren hvis vi roper høyt nok,

16. mars skal de store norske forlagene etter planen lansere sin digitale bokhandel. Det er en svært forsinket lansering. Strid om tekniske løsninger, frykt for piratkopiering og forhandlinger med forfatterne har ført til mange og lange utsettelser. I mellomtiden kjøper stadig flere lesebrett som de fyller med engelske bøker, kjøpt fra utlandet. Nå kan et intervju med Johnsens statssekretær Roger Skjerva, føre til nok en utsettelse.

Skjerva sa

til Dagens Næringsliv tirsdag at den komplett ubegripelige forskjellsbehandlingen av ebøker og papirbøker skal fortsette. Statssekretæren ser ut til å lide av den vrangforestilling at det var Norske Skogs omsetning og ikke norsk litteratur Stortinget ønsket å verne da bøker ble fritatt for moms.

Finansdepartementet forsøker å gjemme seg bak skjørtene til EU, der er det jo alltid en fold man kan trekke foran øynene. I Brussel har man nemlig tenkt at Karl Ove Knausgård trykket på papir er en vare, mens samme tekst gjengitt på en skjerm, er en tjeneste. Og mens det er åpning for å frita visse varer fra moms av kulturpolitiske hensyn, er det noe annet med tjenester.

Ettersom stadig

mer av kulturformidlingen skjer digitalt, ser Finansdepartementet for seg en markant økning av statens inntekter ved å innføre en momsbom på alle bredbånd inn i landet: –Alt du kjøper på nettet, og som er momsbelagt i Norge, skal også bli momsbelagt når du kjøper det fra utlandet. Det kan dreie seg om tekst, musikk, filmer og spill, sa statssekretær Schjerva til DN, et forslag forfatter og ekspert på ebøker, Eirik Newth, har kalt «tragisk og latterlig». Dessuten er det totalt ugjennomførlig uten et overvåkingsregime som gjør datalagringsdirektivet til en liberal uskyldighet.

Debatten har skutt fart også innad i regjeringspartiene. Senterpartiets Christian Nilsson Ramsøy ber Huitfeldt gripe inn, mens SVs Lars Egeland antyder en flat momssats for hele kulturområdet, inkludert aviser. Det siste forslaget er sannsynligvis det mest realistiske, og burde blitt kommentert av kulturministeren. Hun har et utvalg i gang som blant annet skal vurdere momssystemet for aviser, hvor vi har den samme ubegripelige forskjellsbehandlingen mellom papirutgaver og identiske digitale utgaver.

Åtte prosent moms på alle typer bøker, analoge som digitale, og på alle typer aviser; papir, PDF, e-paper, på ukeblad og tidsskrift, vil både sikre statens inntekter, sørge for et prisnivå som ikke knekker utgiverne, frigjøre midler til å støtte viktig journalistikk, og til å fjerne en meningsløs forskjellsbehandling.

Fornyingsminister Rigmor Aasrud sa for tre uker siden at «digitalt førstevalg» fra regjeringens side er «et mål og en forutsetning for å bevare velferdsstaten». Narr ikke Sigbjørn Johnsen til å le.

Dette skriver Stavanger Aftenblad her