For hver enkelt soldat som sendes til utenlandsoperasjoner, blir tre barn berørt, anslår danske fagmyndigheter. – Denne boka skal hjelpe barna å takle at mamma, pappa eller andre nære reiser ut, sier forsvarsminister Grete Faremo.

rete Faremo
lanserer barnebok for soldatfamilier.
Grete Faremo lanserte boka "Oppdraget går til…". Alle foto: Taral Jansen, Forsvarets mediesenter.

Statsråden var i dag med på lansering av boka ”Oppdraget går til …”, som er beregnet på barnefamilier som har et familiemedlem i en militær operasjon i utlandet. Tanken bak boka er å gi familiene et verktøy for å forberede seg på et slikt oppdrag, og håndtere mulige situasjoner både underveis og etterpå.

Boka består av en rekke spørsmål, oppgaver og forslag til aktiviteter.
– Det kan være krevende når noen i familien eller nær omgangskrets reiser ut for å delta i en militær operasjon. Regjeringen og Forsvaret tar dette på alvor. ”Oppdraget går til …” skal være en hjelp for å få barna til å sette ord på tanker og følelser som savn og frykt. Samtidig gir boka gode og praktiske råd om hva familien hjemme kan gjøre for å takle slike situasjoner. Ved å gå inn i en slik prosess hjelper vi ikke bare barna våre, men også oss selv, sier Faremo.

Flere deltar i utenlandsoperasjoner
Forsvarsdepartementet ønsker å styrke ivaretakelsen av både personellet og deres nærmeste både før, under og etter utenlandsoperasjoner.
– Deltakelse i utenlandsoperasjoner er en viktig og integrert del av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Stadig flere av Forsvarets medarbeidere vil gjennomføre tjeneste i utlandet. Flere tiltak for å styrke veteranenes rettigheter og oppfølging av disse er gjennomført, og andre er i ferd med å bli satt i verk. Blant annet har regjeringen gjennomført lovendringer og fremmet en egen melding om veteraner til Stortinget. Arbeidet for å styrke denne oppfølgingen fortsetter, understreker forsvarsministeren.

Følger opp stortingsmelding
St.meld. nr. 34, ”Fra vernepliktig til veteran”, fikk bred tilslutning da den ble behandlet i Stortinget våren 2009. Nå utarbeider Forsvarsdepartementet en handlingsplan for å følge opp satsingsområdene og omsette disse til konkrete tiltak.
– Bokprosjektet ”Oppdraget går til…” er et eksempel på gode intensjoner som blir omsatt i konkrete handlinger, sier Faremo.

Barneboka er opprinnelig utviklet av og benyttes i det danske forsvaret. Det norske Forsvaret har oversatt boka og tilrettelagt den for norske forhold.

Forfatter Rikke
Høgsted.
Forfatter Rikke Høgsted ledet en workshop for Forsvarets familiekoordinatorer.

Jane Meyer
Jane Meyer fortalte hvordan det var å være ektefelle til en som reiser ut i en militær operasjon i Afghanistan.