Norcode ? Norwegian Copyright Development Association, ble stiftet i november 2007 av de fem norske forvaltningsorganisasjonene for opphavsrett, BONO, Gramo, Norwaco, Kopinor og TONO. Foreningens formål er på vegne av norske rettighetshavere til åndsverk å yte bistand til rettighetshavere i andre land i deres arbeid med å bygge grunnorganisasjoner og forvaltningsorganisasjoner. Slike strukturer skal sikre effektiv forvaltning av rettigheter, ytringsfrihet og kulturelt mangfold. Norcode har vært i drift i vel to år og er fortsatt i en etableringsfase. Norcode støtter for tiden prosjekter i bl.a. Eritrea, Ghana, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nepal, Vietnam og Filippinene.
Vi søker etter en selvstendig person med god økonomisk kompetanse bl.a. i forhold til
budsjettering, økonomistyring og avrapportering til myndigheter o.l. ? med gode samarbeidsevner og med erfaring fra utviklings- og prosjektarbeid.
Søkeren må beherske engelsk muntlig og skriftlig. Lønn etter avtale.
Søknad med CV sendes til norcode@norcode.no senest 26.3.2010. Spørsmål om stillingen kan rettes til styreleder John-Willy Rudolph, jwr@kopinor.no eller styremedlem Sverre Pedersen, sverre@filmforbundet.no. Vi ringer tilbake og svarer omgående.