Styret i Greenbook Digitalforlaget har besluttet å sende oppbudsbegjæring til Stavanger tingrett, ettersom det ikke lenger er økonomisk grunnlag for videre drift av selskapet. Greenbook Digitalforlaget ble startet i 2008 og har vært eid av Altibox, Sonans, IRIS forskningsinvest, Ipark og UiS.

Styreleder for forlaget har vært Helge Ole Bergesen, tidligere statssekretær i Utdannings- og forskningsdepartementet fra 2001 til 2005. Bergesen er i dag forskningsdirektør ved Universitetet i Stavanger.

– Det er trist at dette forsøket på å etablere et heldigitalt forlag mislyktes, sier Helge Ole Bergesen til UiS.no.  – Det er fortsatt behov for nye digitale læremidler og UiS har spesialkompetanse innenfor dette området, særlig innenfor fremmedspråkene. Vi vil arbeide videre med flere prosjekter innen dette feltet, basert på våre egne ressurser , både for interne og eksterne formål. Vi håper dette kan legge grunnlag for samarbeid med eksterne aktører og for fremtidig kommersialisering, sier han.