Arne flykter fra et utarmet Kongsberg på 1700-tallet. Han vil ikke gå ned i sølvgruvene, han vil mot havet! Flukten ender med hyre på det danske slaveskipet Ada som går til Vest-Afrika. Bygdegutten Arne blir en brikke i Trekantfarten, den grusomme handelen der slavene er selve gullet. Romanen lar oss også møte Abena, en ung slavejente fra det vestafrikanske landet som i dag kalles Ghana. Hun er del av lasten på skuta til Arne. Livet ombord er tungt og vondt for begge, men så skjer det utenkelige, det oppstår varm kontakt mellom slavejenta og Arne.