Åpent brev til kulturminister Anniken Huitfeldt
av Sverre Henmo
Leder i Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

Nordisk ministerråd og kulturminister Anniken Huitfeldt avviser opprettelsen av en Nordisk råds barnelitteraturpris med begrunnelsen at ”Nordisk Råds litteraturpris i utgangspunktet ikke er spesifisert for voksenlitteratur, og således ikke ekskluderer barnelitteratur.”

Dette kan være gode nyheter. Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU) ser gjerne at barnelitteraturen måles med samme alvor og ressurser som voksenlitteraturen blir målt med. Vi mener riktignok at barnelitteratur bør måles med andre kriterier enn voksenlitteraturen, men dette er et vanskelig felt og inntil det er på plass, er det flott at ministrene tar initiativ til at barnelitteraturen nå skal vurderes for den eksisterende Nordisk Råds litteraturpris.

Vi vet at kulturministeren i disse dager skal utnevne nye medlemmer av den norske juryen til Nordisk Råds litteraturpris. Og vi regner med at kulturministeren denne gang sikrer seg at jurymedlemmene har den nødvendige barnelitterære kompetansen. For selv om vi ønsker å bli målt med strenge og seriøse kriterier, sier det seg selv at det krever en egen kompetanse å kunne vurdere for eksempel en billedbok som Stian Holes ”Garmanns sommer” (en stor internasjonal suksess) opp mot Karl Ove Knausgårds ”Min Kamp 1” (en tilsvarende suksess i voksenverdenen).

Vi håper kulturministeren har tenkt igjennom hva det innebærer å pålegge den nye juryen å lese de ca. 300 nye norske barne- og ungdomsbøkene som kommer ut årlig, i tillegg til alle voksenbøkene. Og at denne økningen i arbeidsmengde kompenseres for i juryhonorarene.

NBU har i årevis ment at det ville være et enklere og mer rettferdig system hvis vi erkjente at voksen- og barnelitteratur er to ulike kulturelle uttrykk med hvert sitt kulturelle kretsløp. Vi mener at de skal behandles med samme alvor og kunnskap, men at de selvfølgelig ikke verken kan eller skal konkurrere om de samme prisene.

Vi imøteser en redegjørelse fra kulturminister Anniken Huitfeldt der hun forklarer hvordan barnelitteraturen ivaretas i den nåværende Nordisk Råds litteraturpris. Ettersom det i løpet av prisens første 50 år bare har vært nominert én barnebok, må kulturministeren velge enten å legge om jurysystemet eller erkjenne at det er på tide å opprette en egen Nordisk Råds litteraturpris for barnelitteratur.

Alt annet vil si at kulturministeren mener at barnelitteraturen ikke er like god som voksenlitteraturen. Er det slik det egentlig forholder seg?