NBU arrangerte sammen med Norsk Kritikerlag et seminar på Lillehammer under litteraturfestivalen der. På seminaret, som omhandlet kritikk av barne- og ungdomsbøker, la Guri Fjeldberg fram en undersøkelse hun har gjort på vegne av NBU. Guri Fjeldberg er kritiker i Bergens Tidende og for nettstedet barnebokkritikk.no. Hun har tatt mastergrad i emnet ved universitetet i Newcatle.

– Jeg har gjort en undersøkelse sponset av Kulturrådet av alle barnebokanmeldelsene skrevet i Norge i 2009. Jeg fant 80 prosent av dem, 420 stykker. Hovedfunnet er at det er 64 prosent sjanse for at norske skjønnlitterære forfattere skal bli anmeldt. Jeg hadde ikke forventet å finne et så høyt tall, sier hun. Av disse er det 67 prosent som bare får en anmeldelse.

– Jeg tror vi er ganske opptatt av barnelitteratur i Norge. Dilemmaet er at mediene og barnebøkene ikke har det samme publikummet. Derfor er det mindre fristende å skrive om barnebøker. Det selger ikke aviser, sier hun.

Guri Fjeldberg tror noe av løsningen er at norske anmeldere må blir mer oppmerksomme på hvem de skriver for.

– Vi må skrive mer interessant og engasjerende for en større gruppe av publikum, mener hun.